• 0903 031 633 (Abi) | 0903 681 383 (Abi 2)
  • Loading

Cân đo tháng 9.2017

 
   
 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP  NEMO 1

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

T8

T9

1

LÊ GIA

AN

03-12-15

10.8

 

79

 

BT

2

PHẠM Đ. NHẬT

NAM

26-12-15

10.8

11.1

84

85

BT

3

HOÀNG CHÍ

THÀNH

18-11-15

V

13.7

V

90

BT

4

NGUYỄN KIẾN

VĂN

09-02-16

11.3

11.6

80

82

BT

5

LÊ T. PHƯƠNG

LINH

28-12-15

10.7

10.8

81

82

BT

6

TRẦN PHÚC

ÂN

18-05-16

10.8

11.3

79

80

BT

7

MINH

THÔNG

 

9.8

9.9

75

76

BT

8

MINH

QUÂN

 

10.8

11.3

77

77

BT

9

MINH

KHÔI

 

 

9.9

 

78

BT

10

ÁI

VY

 

 

12.8

 

83

BT

11

HOÀNG CHÍ

KHANG

 

 

11.8

 

83

BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP NEMO 2

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

T8

T9

1

HUỲNH LÊ BẢO

TIÊN

18-03-15

9.5

10.1

83.5

83.5

BT

2

VŨ CÁT KHÁNH

AN

14-09-15

13.2

12.3

87

87

BT

3

MAI NG. KHÁNH

LINH

07-09-15

10

9.9

82.5

83

BT

4

PHAN Đ. KIÊN

LONG

03-02-15

10.5

10.9

85

86

BT

5

LƯƠNG ANH

THƯ

27-01-15

11.2

11.5

86

86.5

BT

6

DUERO PHÚ

QUÝ

24-04-15

13.3

13.6

89

90.5

BT

7

CHÂU

ANH

 

12.9

13

92

92

BT

8

KHÁNH

QUỲNH

 

10.5

10.9

83

85

BT

9

THẢO

MY

 

11.2

11.9

90.5

91.5

BT

10

THU

NGHI

 

 

14.7

 

91.5

BT

11

HOÀNG

ANH

 

 

13.9

 

91

BT

12

MẠNH

NGHĨA

 

 

13.8

 

96

BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP NEMO 3A

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

TRƯƠNG BẢO

KHÔI

28-02-15

18.5

19

 

96

Thừa cân

2

NGUYỄN KHÁNH

LINH

09-01-15

13.8

13.7

 

92

BT

3

NGÔ Ý

YÊN

12-02-15

20.3

20.4

 

100

Thừa cân

4

NGUYỄN HUY

NAM

14-04-15

10

10.1

 

83.5

SDD nhẹ cân

5

LÊ TRỌNG

HUY

30-01-15

11.5

11.4

 

88

BT

6

PHẠM QUANG

MINH

02-04-15

13.3

13.6

 

91

BT

7

ĐÀO NGỌC LINH

SAN

28-01-15

10.6

11.4

 

87

BT

8

VŨ MINH

NGỌC

12-04-15

9.7

9.9

 

82.5

SDD thấp còi

9

NGUYỄN MINH

THÀNH

10-02-15

14.7

16.4

 

92

BT

10

NGUYỄN HẢI

QUÂN

03-04-15

V

11.4

 

V

BT

11

NGUYỄN MAI AN

NHIÊN

24-02-15

12

12.6

 

90.5

BT

12

NG. ĐOÀN THẢO

NGUYÊN

24-03-16

11.4

12

 

89.5

BT

13

TỐNG ÁI

LINH

25-04-15

14.2

14.5

 

91

BT

14

ĐOÀN VŨ NGỌC

MINH

 

11

11.2

 

85

SDD thấp còi

15

VŨ THẾ

KHẢI

08-10-15

9.6

10.2

 

83.5

SDD nhẹ cân

16

ĐỖ HOÀNG

QUYÊN

 

10.7

10.8

 

87

BT

17

THẢO

MY

 

10.7

V

 

86

BT

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP NEMO 3B

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

T8

T9

1

LÊ ĐỨC

ANH

04-06-15

11.5

12.3

86.5

 

BT

2

ĐỒNG TUẤN

26-07-15

14.5

13.9

87

88

BT

3

NGUYỄN C. THỤY

MINH

 

9.2

9.9

79

79

BT

4

ANH

THƯ

 

11.2

11.7

86

86.5

BT

5

VŨ THẢO GIA

HÂN

11-10-15

11.2

11.4

84

84.5

BT

6

TRẦN HOÀNG

MINH

24-08-15

10.1

10.6

82

82.5

SDD thấp còi

7

TRẦN N.KHÁNH

TOÀN

05-05-15

V

19.6

V

99

BP

8

QUÁCH GIA

AN

 

8.4

8.4

75.5

76.5

SDD thấp còi

9

ĐINH NG. MINH

NGỌC

24-11-15

11.1

11.1

80

81.5

BT

10

QUỲNH

NHƯ

 

 

11.4

 

89

BT

11

MINH

 

 

16.2

 

91.5

BT

12

NHƯ

 

 

10

 

84

BT

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP MOLLY 1

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

NGUYỄN QUANG

ANH

10-04-14

14.1

15

 

94.5

BT

2

LÊ HẢI

ANH

01-04-14

13.7

13.9

 

97.5

BT

3

HOÀNG TUẤN

KHANG

07-06-14

15.9

16.1

 

93

BT

4

PHẠM THANH

QUANG

01-01-14

11.8

12

 

101

SDD nhẹ cân

5

TRẦN N. KHÁNH

LINH

08-03-14

14.5

15.3

 

99.5

BT

6

NGUYỄN HOÀNG

MY

24-04-14

15.5

16.2

 

96

BT

7

MAI CHÍ

THÀNH

13-05-14

16.1

16

 

99.5

BT

8

DƯƠNG CHÍ

THÀNH

13-05-14

16.7

17.2

 

99

BT

9

HOÀNG X. MINH

TIẾN

18-04-14

14.1

14.6

 

95

BT

10

HOÀNG MINH

THIÊN

04-04-14

V

15.5

 

V

BT

11

PHẠM NGỌC BẢO

TRÂN

27-05-14

14

14.2

 

90

BT

12

NGÔ NGỌC BẢO

 CHÂU

05-02-14

14.8

14.8

 

99.5

BT

13

NGÔ HÀ PHƯƠNG

NGHI

17-06-14

15.4

15.5

 

98.5

BT

14

NG. TRẦN PHAN

MINH

28-02-14

16.9

17.5

 

103

BT

15

NG NGỌC MINH

24-02-14

18.9

18.6

 

98.5

BT

16

VŨ LÊ DIỄM

MY

02-02-14

V

21.1

 

 

BT

17

NGUYỄN ANH

KHÔI

01-02-14

14

14.8

 

103

BT

18

TRẦN LÊ BẢO

NGỌC

13-08-14

13

13.5

 

94

BT

19

THẢO

MY

 

18.1

17.8

 

98

BT

20

NGUYỄN PHÚC

NGUYÊN

16-04-14

16

16.2

 

94

BT

21

PHÚC

HƯNG

 

 

15.4

 

 

BT

22

ANH

THƯ

 

15.6

15.2

 

100

BT

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP MOLLY 2

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

NGUYỄN N. MINH

ANH

08-02-14

15.1

15.1

 

100

BT

2

TRẦN ĐỨC

ĐẠI

30-01-14

16

16.1

 

100

BT

3

ĐOÀN TRỌNG

PHÚC

24-06-14

13.9

14.5

 

94.5

BT

4

ĐỖ N. NHÃ

UYÊN

18-01-14

17.8

18.3

 

101.5

BT

5

ĐÀO NGUYỄN HÀ

MINH

11-08-14

11.3

11.1

 

87.5

BT

6

TRẦN TUỆ

NGHI

24-01-14

12.8

12.7

 

91.5

SDD thấp còi

7

LÝ KHẢI

MINH

17-07-14

V

22.1

 

V

BP

8

NGUYỄN N. CHÂU

ANH

22-06-14

18.2

V

 

97.5

BT

9

ĐỖ QUỐC

BẢO

01-07-14

15.2

15.4

 

98.5

BT

10

NGUYỄN HOÀNG

NGUYÊN

13-09-14

14.2

14.6

 

95.5

BT

11

NGUYỄN HẢI AN

NHIÊN

21-11-14

10.1

10.5

 

88

SDD nhẹ cân

12

LÊ NGỌC THANH

TRÚC

31-03-14

13.9

14.4

 

92.5

BT

13

HỒ YÊN

CHI

17-04-14

13

13.1

 

91

BT

14

PHẠM NHẬT

MINH

30-10-14

13.3

13.5

 

93

BT

15

LÊ HẢI

LONG

15-10-14

16

16.1

 

97.5

BT

16

PHƯƠNG

LINH

 

 

13.9

 

 

BT

17

NG ĐỨC TƯỜNG

NGUYÊN

26-01-14

17.8

18.2

 

93

BT

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP MOLLY 3

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

PHẠM MINH

KHANG

02-11-14

14.5

14.6

 

94.5

BT

2

NGUYỄN ANH

KHOA

30-09-14

15.3

15.6

 

96.5

BT

3

NGUYỄN ANH

KHÔI

30-09-14

11.8

12.3

 

93

BT

4

NGUYỄN B. MINH

KHÔI

07-11-14

17.5

18.6

 

103.5

BT

5

NGUYỄN MINH

TUẤN

14-08-14

19.8

20.2

 

101

Thừa cân

6

NGÔ QUANG

VINH

09-06-14

17.5

17.9

 

98.5

BT

7

ĐỖ TRÚC

MINH

24-09-14

11

11.7

 

87.5

SDD nhẹ cân

8

HOÀNG MINH

QUÂN

30-08-14

17.1

18

 

94

BT

9

ĐOÀN NG. VIỆT

HẰNG

02-11-14

12.7

13

 

87

BT

10

NGUYỄN ĐĂNG

KHÔI

02-08-14

15.2

15.2

 

96

BT

11

NG CAO MINH

KIÊN

11-10-14

13.4

13.7

 

95

BT

12

LÊ NGUYỄN NGỌC

BÍCH

19-06-15

V

16

 

V

BT

13

NG DUY NHẬT

TRUNG

04-07-14

13.2

13.3

 

96

BT

14

MY

 

 

12.2

 

 

BT

15

THIÊN

ANH

 

 

15

 

 

BT

16

NGUYỄN TÀI

THỌ

06-05-14

V

14.2

 

V

BT

17

NG TH. TRƯỜNG

AN

07-11-14

14.9

15.1

 

96

BT

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP DOLPHIN 1

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

LA QUỲNH

ANH

04-03-13

 

16.5

 

 

BT

2

NGUYỄN ĐÌNH

DUY

31-03-13

21.8

22.8

 

112.5

BT

3

NGUYỄN PHÚC

KHANG

30-12-13

16.1

16.4

 

96.5

BT

4

NGUYỄN NHẬT

NAM

22-06-13

18.2

 

 

108

BT

5

LA HỒNG

PHÚC

04-02-13

21.1

21.3

 

105

BT

6

NGUYỄN C. THIÊN

PHÚC

14-02-13

18.7

19

 

110

BT

7

THIÊN

AN

 

 

16.3

 

 

BT

8

NGUYỄN BẢO

TRÂM

06-10-13

16.7

17.1

 

101

BT

9

ĐỖ KHIẾT

SAN

12-01-13

17.5

17.9

 

108.5

BT

10

TRẦN PHÚ

AN

28-03-13

 

 

 

 

BT

11

TRẦN NHẬT

QUANG

18-01-13

15.4

15.8

 

103.5

BT

12

THÀNH

THÁI

 

18.4

18

 

108.5

BT

13

THANH

HƯƠNG

 

14.1

14.6

 

100

BT

14

NGỌC

DIỆP

 

14.1

14.6

 

100

BT

15

VI

LINH

 

 

16.7

 

 

BT

16

MINH

CHÂU

 

20.6

20.9

 

112.5

BT

 

 

CÂN ĐO
 THÁNG 9.2017

LỚP DOLPHIN 2

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

CN(KG)

CC(CM)

NHẬN XÉT

T8

T9

 

T8

1

TRẦN VÕ DIỆU

ANH

31-07-13

20.8

18.8